Waszczuk, Joanna, Helena Konowaluk-Nikitin, i Ewa Pawłowicz-Sosnowska. 2021. „Kształtowanie nawyków Prozdrowotnych U Dzieci W młodszym Wieku Szkolnym W kontekście Edukacji Sustensywnej”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 19 (2), 55-61. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.05.