Uchmański, Janusz, i Sylwia Niczyporuk. 2021. „Przejawy I Przyczyny Altruizmu U zwierząt”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 19 (2), 85-100. https://doi.org/10.21697/10.21697/seb.2021.19.2.08.