Ciążela, A. (2016) „Postrzeganie osób dbających o środowisko przez młodych Polaków”, Studia Ecologiae et Bioethicae, 13(4), s. 65-84. doi: 10.21697/seb.2015.13.4.03.