Kobyliński, A. (2016) „Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000-2015”, Studia Ecologiae et Bioethicae, 13(4), s. 85-114. doi: 10.21697/seb.2015.13.4.04.