Prokopowicz, A. i Romanowski, J. (2016) „Zanik stanowisk rozrodczych kumaka nizinnego (Bombina bombina) na terenie Powiśla Łomiankowskiego”, Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2), s. 93-103. doi: 10.21697/seb.2016.14.2.06.