Babicki, Z. (2021) „Idea zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti”, Studia Ecologiae et Bioethicae, 19(2), s. 29-40. doi: 10.21697/seb.2021.19.2.03.