Ciążela, A. (2021) „Stan poinformowania oraz źródła wiedzy studentów pedagogiki na temat aktualnych wydarzeń dotyczących środowiska naturalnego i jego ochrony”, Studia Ecologiae et Bioethicae, 19(2), s. 41-53. doi: 10.21697/seb.2021.19.2.04.