Uchmański, J. i Niczyporuk, S. (2021) „Przejawy i przyczyny altruizmu u zwierząt”, Studia Ecologiae et Bioethicae, 19(2), s. 85-100. doi: 10.21697/10.21697/seb.2021.19.2.08.