[1]
J. Uchmański i S. Niczyporuk, „Przejawy i przyczyny altruizmu u zwierząt”, seb, t. 19, nr 2, s. 85-100, cze. 2021.