Ciążela, A. „Postrzeganie osób dbających O środowisko Przez młodych Polaków”. Studia Ecologiae Et Bioethicae, T. 13, nr 4, wrzesień 2016, s. 65-84, doi:10.21697/seb.2015.13.4.03.