Prokopowicz, A., i J. Romanowski. „Zanik Stanowisk Rozrodczych Kumaka Nizinnego (Bombina Bombina) Na Terenie Powiśla Łomiankowskiego”. Studia Ecologiae Et Bioethicae, T. 14, nr 2, czerwiec 2016, s. 93-103, doi:10.21697/seb.2016.14.2.06.