Babicki, Z. „Idea zrównoważonego Rozwoju W świetle Encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti”. Studia Ecologiae Et Bioethicae, T. 19, nr 2, czerwiec 2021, s. 29-40, doi:10.21697/seb.2021.19.2.03.