Uchmański, J., i S. Niczyporuk. „Przejawy I Przyczyny Altruizmu U zwierząt”. Studia Ecologiae Et Bioethicae, T. 19, nr 2, czerwiec 2021, s. 85-100, doi:10.21697/10.21697/seb.2021.19.2.08.