Babicki, Zbigniew. „Idea zrównoważonego Rozwoju W świetle Encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti”. Studia Ecologiae et Bioethicae 19, no. 2 (czerwiec 30, 2021): 29-40. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/8781.