Waszczuk, Joanna, Helena Konowaluk-Nikitin, i Ewa Pawłowicz-Sosnowska. „Kształtowanie nawyków Prozdrowotnych U Dzieci W młodszym Wieku Szkolnym W kontekście Edukacji Sustensywnej”. Studia Ecologiae et Bioethicae 19, no. 2 (czerwiec 30, 2021): 55-61. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/8783.