Uchmański, Janusz, i Sylwia Niczyporuk. „Przejawy I Przyczyny Altruizmu U zwierząt”. Studia Ecologiae et Bioethicae 19, no. 2 (czerwiec 30, 2021): 85-100. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/8786.