[1]
Kubisiak, P. 2021. Pojęcie i rozwój kultu Boga JHWH w kontekście panteonu bóstw kananejskich. Studia Gdańskie. 46, (mar. 2021), 25–45. DOI:https://doi.org/10.26142/stgd-2020-002.