[1]
Nawracała, T. 2021. Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) przepowiadanie o czyśćcu. Studia Gdańskie. 47, (mar. 2021), 39-54. DOI:https://doi.org/10.26142/stgd-2020-022.