[1]
Kuśmirek, A. 2021. Interpretacja Psalmu 110 w Targumie Psalmów. Studia Gdańskie. 47, (mar. 2021), 11-24. DOI:https://doi.org/10.26142/stgd-2020-020.