(1)
Kubisiak, P. Pojęcie I rozwój Kultu Boga JHWH W kontekście Panteonu bóstw Kananejskich. StGd 2021, 46, 25-45.