(1)
Nawracała, T. Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) Przepowiadanie O czyśćcu. StGd 2021, 47, 39-54.