(1)
Kuśmirek, A. Interpretacja Psalmu 110 W Targumie Psalmów. StGd 2021, 47, 11-24.