Kubisiak, P. (2023). Śmierć Sary w świetle źródeł biblijnych i rabinicznych. Analiza Rdz 23,1-2. Studia Gdańskie, 52, 7–20. https://doi.org/10.26142/stgd-2023-001