Kubisiak, P. (2021). Pojęcie i rozwój kultu Boga JHWH w kontekście panteonu bóstw kananejskich. Studia Gdańskie, 46, 25–45. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-002