Nawracała, T. (2021). Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) przepowiadanie o czyśćcu. Studia Gdańskie, 47, 39-54. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-022