Kuśmirek, A. (2021). Interpretacja Psalmu 110 w Targumie Psalmów. Studia Gdańskie, 47, 11-24. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-020