Marcinkowski, R. (2021). Dusza a wiara w życie po śmierci w judaizmie. Studia Gdańskie, 49, 147–160. https://doi.org/10.26142/stgd-2021-026