NAWRACAŁA, T. Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) przepowiadanie o czyśćcu. Studia Gdańskie, v. 47, p. 39-54, 6 mar. 2021.