KUŚMIREK, A. Interpretacja Psalmu 110 w Targumie Psalmów. Studia Gdańskie, v. 47, p. 11-24, 6 mar. 2021.