Kubisiak, Przemysław. 2021. „Pojęcie I rozwój Kultu Boga JHWH W kontekście Panteonu bóstw Kananejskich”. Studia Gdańskie 46 (marzec):25-45. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-002.