Nawracała, Tomasz. 2021. „Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) Przepowiadanie O czyśćcu”. Studia Gdańskie 47 (marzec), 39-54. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-022.