Kuśmirek, Anna. 2021. „Interpretacja Psalmu 110 W Targumie Psalmów”. Studia Gdańskie 47 (marzec), 11-24. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-020.