Jeszka, A. (2023) „ 288”., Studia Gdańskie, 53, s. 178–182. doi: 10.26142/stgd-2023-025.