Kubisiak, P. (2021) „Pojęcie i rozwój kultu Boga JHWH w kontekście panteonu bóstw kananejskich”, Studia Gdańskie, 46, s. 25–45. doi: 10.26142/stgd-2020-002.