Nawracała, T. (2021) „Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) przepowiadanie o czyśćcu”, Studia Gdańskie, 470, s. 39-54. doi: 10.26142/stgd-2020-022.