Kuśmirek, A. (2021) „Interpretacja Psalmu 110 w Targumie Psalmów”, Studia Gdańskie, 470, s. 11-24. doi: 10.26142/stgd-2020-020.