[1]
P. Kubisiak, „Pojęcie i rozwój kultu Boga JHWH w kontekście panteonu bóstw kananejskich”, StGd, t. 46, s. 25–45, mar. 2021.