[1]
T. Nawracała, „Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) przepowiadanie o czyśćcu”, StGd, t. 47, s. 39-54, mar. 2021.