[1]
R. Marcinkowski, „Dusza a wiara w życie po śmierci w judaizmie”, StGd, t. 49, s. 147–160, grudz. 2021.