Jeszka, A. „ 288”. Studia Gdańskie, t. 53, grudzień 2023, s. 178-82, doi:10.26142/stgd-2023-025.