Kubisiak, P. „Pojęcie I rozwój Kultu Boga JHWH W kontekście Panteonu bóstw Kananejskich”. Studia Gdańskie, t. 46, marzec 2021, s. 25-45, doi:10.26142/stgd-2020-002.