Nawracała, T. „Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) Przepowiadanie O czyśćcu”. Studia Gdańskie, T. 47, marzec 2021, s. 39-54, doi:10.26142/stgd-2020-022.