Kuśmirek, A. „Interpretacja Psalmu 110 W Targumie Psalmów”. Studia Gdańskie, T. 47, marzec 2021, s. 11-24, doi:10.26142/stgd-2020-020.