Marcinkowski, R. „Dusza a Wiara W życie Po śmierci W Judaizmie”. Studia Gdańskie, t. 49, grudzień 2021, s. 147-60, doi:10.26142/stgd-2021-026.