Kubisiak, Przemysław. „Pojęcie I rozwój Kultu Boga JHWH W kontekście Panteonu bóstw Kananejskich”. Studia Gdańskie 46 (marzec 6, 2021): 25–45. Udostępniono kwiecień 19, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/6420.