Nawracała, Tomasz. „Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) Przepowiadanie O czyśćcu”. Studia Gdańskie 470 (marzec 6, 2021): 39-54. Udostępniono wrzesień 16, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/7052.