Kuśmirek, Anna. „Interpretacja Psalmu 110 W Targumie Psalmów”. Studia Gdańskie 470 (marzec 6, 2021): 11-24. Udostępniono wrzesień 23, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/7291.