Data publikacji : 2016-09-20

ZARYS HISTORII NAUCZANIA I WYCHOWANIA RELIGIJNEGO MŁODZIEŻY

Wojciech OsialDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania najważniejszych inicjatyw formacji religijnej młodzieży w Kościele począwszy od starożytności aż po koniec XIX wieku. Wszystko zostaje ukazane w ścisłej relacji edukacji religijnej młodych z całym procesem rozwoju katechizacji w Kościele. Autor analizuje wychowanie młodych w następujących epokach i związanych z nimi wydarzeniami: starożytność chrześcijańska, civitas Christiana w średniowieczu, odrodzenie z prądami humanizmu, zalecenia Soboru Trydenckiego, potrydenckie inicjatywy duszpasterskie, oświecenie ze szkolną lekcją religii i próby odnowy katechezy młodzieżowej w XIX wieku. Na koniec stwierdza się, że przedstawione próby odnowy
katechezy młodzieży w XIX wieku wprowadzają w szeroką dyskusję nad sytuacją katechezy młodzieżowej dzisiaj.

Słowa kluczowe

historia wychowania religijnego ; katecheza młodzieży


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Po akceptacji artykuł do druku, autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz Wydawcy „Studiów Katechetycznych”, co potwierdzają stosowną umową. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Wydawcy.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie