[1]
Osial, W. 2022. DIRECTORIUM CATECHISTICUM GENERALE I DYREKTORIUM OGÓLNE O KATECHIZACJI – GENEZA DOKUMENTÓW, ZAŁOŻENIA I WPŁYW NA KATECHEZĘ KOŚCIOŁA. Studia Katechetyczne. 17, (luty 2022), 11–29. DOI:https://doi.org/10.21697/sk.2021.17.1.