(1)
Osial, W. KATECHEZA GŁOSZENIEM JEZUSA – PRAWDY. sk 2023, 19, 161-173.